LAINOPILLISET TIEDOT

Tervetuloa BFGoodrichin Internet-sivustolle.

Sivuston julkaisija on:

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Place des Carmes Déchaux

63040 Clermont-Ferrand Cedex 9

Ranska

Lue huolellisesti nämä käyttöehdot ennen kuin käytät verkkosivustoa.

BFGoodrich on Michelin-konsernin omistama yritys, joka myy BFGoodrich-tuotemerkin renkaita.

KOHTA 1: TARKOITUS

Näiden tietojen tarkoituksena on määritellä ne ehdot, joiden mukaan BFGoodrich tarjoaa verkkosivustonsa www.bfgoodrich.fi käyttäjien saataville ja joiden mukaan käyttäjät voivat käyttää kyseistä sivustoa. Tämä koskee kaikkea www.bfgoodrich.fi-sivuston käyttöä, ja BFGoodrich pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai päivittää juridisia tietoja milloin tahansa. Käyttämällä www.bfgoodrich.fi-sivustoa ilmaiset hyväksyväsi juridiset tiedot. Jos et hyväksy jäljempänä eriteltyjä ehtoja, suosittelemme olemaan käyttämättä tätä sivustoa.

KOHTA 2. PÄÄSY SIVUSTOLLE

BFGoodrich pyrkii antamaan käyttäjille vapaan pääsyn sivuilleen mutta ei ole siihen velvoitettu. Pääsy sivustolle saattaa keskeytyä huolto-, päivitys- tai muista, lähinnä teknisistä syistä. BFGoodrich ei missään olosuhteissa ole vastuussa käyttökatkoksista eikä niistä käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista seurauksista.

KOHTA 3. IMMATERIAALIOIKEUDET

Näiden tietojen tarkoituksena on määritellä ne ehdot, joiden mukaan BFGoodrich tarjoaa verkkosivustonsa www.bfgoodrich.fi käyttäjien saataville ja joiden mukaan käyttäjät voivat käyttää kyseistä sivustoa. Tämä koskee kaikkea www.bfgoodrich.fi-sivuston käyttöä, ja BFGoodrich pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai päivittää juridisia tietoja milloin tahansa. Käyttämällä www.bfgoodrich.fi-sivustoa ilmaiset www.bfgoodrich.fi -sivuston sisältämä aineisto (erityisesti teksti, kuvat, logot, merkit jne.) on suojattu tekijänoikeuksilla, ja se on julkaisijoidensa yksinomaista omaisuutta. Aineiston kopioiminen, tallentaminen, muokkaaminen, muuttaminen, julkaiseminen ja jakelu millä tahansa tavalla, kuului sisältö sitten BFGoodrichille tai kolmannelle osapuolelle, on kiellettyä, poikkeuksena yhden kopion tallentaminen yhteen tietokoneeseen ja yksinomaan yksityiseen käyttöön. Tämän sivuston sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta, ja se asetetaan saataville ilman minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä oikeuta vahingonkorvaukseen. Sivuston tiedot ja kuvat on suojattu tekijänoikeudella BFGoodrichin (© 2013 BFGoodrich) tai sen yhteistyökumppaneiden tekijänoikeuksilla. Logot ovat suojattuja tuotemerkkejä.

KOHTA 4: ASIAKIRJOJEN KÄYTTÖ

Mitään www.bfgoodrich.fi-sivustosta peräisin olevia asiakirjoja ei saa kopioida, jäljentää, julkistaa, tallentaa, postittaa, lähettää tai jaella millään tavoin. Poikkeuksena sallitaan rekisteröintivahvistuksen tallentaminen tietokoneelle tai vain muu yksityinen, ei-kaupallinen käyttö. Tässä tapauksessa asiakirjassa olevat tekijänoikeustiedot tulee säilyttää alkuperäisessä muodossa. Näiden asiakirjojen muokkaaminen tai niiden käyttö muuhun tarkoitukseen rikkoo BFGoodrichin ja tai kolmansien osapuolten tekijänoikeuksia.

KOHTA 5: SÄHKÖPOSTIVIESTIT

Jos käyttäjä haluaa ottaa BFGoodrichiin yhteyttä sähköpostitse, hänen on täytettävä www.bfgoodrich.fi-sivustolla oleva sähköpostilomake. Käyttäjä ei saa käyttää BFGoodrichilta saamiaan vastauksia markkinoinnissa, suhdetoiminnassa tai muussa kaupallisessa toiminnossa.

KOHTA 6: VASTUURAJOITUS

www.bfgoodrich.fi-sivustossa oleva aineisto toimitetaan sellaisenaan ilman minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa takuuta. BFGoodrich pidättää oikeuden muuttaa tai korjata verkkosivujensa sisältöä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. BFGoodrich ei ole vastuussa käyttäjän tietokoneen saastumisesta viruksen tai muun haittaohjelman vaikutuksesta. Sivuston käyttäjien on itse ryhdyttävä kaikkiin asianmukaisiin toimenpiteisiin suojatakseen tietokoneensa ja/tai ohjelmistonsa Internetissä mahdollisesti liikkuvien virusten leviämiseltä. BFGoodrichia, sen työntekijöitä, tavarantoimittajia tai sivustossa mainittuja yhteistyökumppaneita ei missään tapauksessa voida pitää sopimusoikeudellisesti vastuussa sivuston tai sivustosta saatujen tietojen käytön seurauksena syntyneistä suorista tai välillisistä vahingoista tai haitoista, mukaan lukien rahalliset tai kaupalliset vahingot ja haitat. 
www.bfgoodrich.fi-sivustossa voi olla linkkejä BFGoodrichin yhteistyökumppanien tai kolmansien osapuolten sivustoille. BFGoodrich ei voi valvoa näitä sivustoja eikä ole sen vuoksi vastuussa niiden käytettävyydestä, sisällöstä, mainoksista, tuotteista ja/tai palveluista, joita sivustojen kautta tarjotaan. Näin ollen BFGoodrich ei millään tavoin vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita käyttäjälle saattaa aiheutua yhteistyökumppaneiden tai tämän sivuston käyttämisestä. BFGoodrich ei vastaa tiedoista, materiaaleista tai ohjelmistoista, jotka on linkitetty www.bfgoodrich.fi-sivustoon. 
Osa tämän sivuston aineistosta on kolmansien osapuolten toimittamia. Kolmansien osapuolten toimittamat sisällöt ja palvelut www.bfgoodrich.fi-sivustossa ovat kyseisten kolmansien osapuolten vastuulla. BFGoodrich ei näin ollen vastaa virheistä, keskeytyksistä tai tietojen toimituksen viivästyksistä eikä niiden seurauksista.

KOHTA 7: TUOMIOVALTA JA SOVELLETTAVA LAKI

Kaikki tätä sivustoa tai näitä juridisia tietoja koskevat kiistat ratkaistaan Clermont-Ferrandin tuomioistuimessa. Kiistoihin ja niiden tulkintaan sovelletaan Ranskan lakia muusta lainsäädännöstä riippumatta. www.bfgoodrich.fi-sivustoa käyttämällä ilmaiset hyväksyväsi nämä ehdot. Jos jokin näihin juridisiin tietoihin sisältyvä ehto osoittautuu jostakin syystä lainvastaiseksi tai pätemättömäksi, sen ei katsota sisältyvän näihin juridisiin tietoihin, eikä se vaikuta muiden ehtojen voimassaoloon tai soveltamiseen. 
  
  
Sivuston julkaisija:

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin 
Place des Carmes Déchaux 
63040 CLERMONT FERRAND 
RANSKA 
Puhelin: (33)4 73 32 20 00 
855 200 507 R.C.S. Clermont-Ferrand 
 

Julkaisija:

BFGoodrich 
Place des Carmes 
63000 Clermont Ferrand

Isännöinti:

LINKBYNET 
5/9 Rue de l'Industrie
93200 Saint-Denis
Puhelin: +33 (0)1 48 13 00 00
Faksi : +33 (0)1 48 13 31 21

Käyttämääsi verkkoselainta ei tueta
Tämä verkkosivusto ei tue käyttämääsi verkkoselainta. Sen vuoksi kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi aiotulla tavalla. Tämä saattaa hankaloittaa sisältöjen selaamista. Käytä tai päivitä/asenna jokin seuraavista selaimista, jotta voit käyttää tätä verkkosivustoa mahdollisimman monipuolisesti.