Rengasmerkinnät

Ulkoinen vierintämelu

Sulje

Liikennemelu on merkittävä ympäristöongelma. Merkinnän alaosa ilmaisee renkaan vierintämelutason desibeleinä. Vierintämelulla tarkoitetaan renkaan aiheuttamaa ohiajomelua eikä sisäistä melutasoa, jonka kuljettaja havaitsee auton sisältä. Vierintämelutaso ilmoitetaan desibeleinä.